GREEN MAX

Doplnenie makroprvkov a zlepšenie pôdy súčasne!

Viac informácií

GREEN MAX

Pokrýva potrebu rastliny s N, CaO a MgO a zlepšuje pH kyslej pôdy!

Viac informácií

Musíš vedieť o močovine!

informácie

PÉTISÓ

PRÉMIOVÁ KVALITA OD ROKU 1931

S JEDINEČNE VYSOKÝM OBSAHOM ÚČINNÝCH LÁTOK AŽ 39 %!

Podrobnosti
image/svg+xml
image/svg+xml

SprávyGenezis Trade SK-CZ s.r.o

História spoločnosti NITROGÉNMŰVEK Zrt. siaha do roku 1932, kedy vznikla pod názvom Magyar Ammóniagyár és Magyar Műtrágyagyár. V roku 1990 sa stala predmetom privatizácie pod názvom NITROGÉNMŰVEK Rt. a od roku 2002 je firma pod vedením p. BIGE László-a a BIGE Zoltána. Spoločnosť je členom Európskej asociácie výrobcov hnojív, pričom kvalita produktov dosahuje svetovú úroveň.

Vďaka takmer osemdesiatročnej histórii , stabilite, súčasnému postaveniu a perspektíve, ako aj vernosti svojim záväzkom sa firma NITROGÉNMŰVEK Zrt. stala vedúcou spoločnosťou vo svojom obore. Spoločnosť NITROGÉNMŰVEK Zrt. investuje prostriedky do oblasti výskumu a vývoja, neustále rozvíja a ponúka nové produkty a riešenia integrujúce jednozložkové, viaczložkové, tekuté hnojivá nie len v agrárnom sektore, ale aj v pridružených odvetviach.

V posledných rokoch sa spoločnosť strategicky zameriava na európsky trh a vyváža hnojivá hlavne do Talianska, Rakúska, Nemecka, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Srbska a Slovenska. Za týmto účelom vznikla v roku 2007 spoločnosť NITROPÉT Slovakia s.r.o., ktorá má výhradné zastúpenie firmy NITROGÉNMŰVEK Zrt. na Slovensku a v Českej republike. Spoločnosť Nitropét Slovakia s.r.o. sídli na západe Slovenska vo Veľkom Mederi. Zaoberá sa obchodnou činnosťou a poradenstvom v oblasti rastlinnej výživy.

Skupina spoločností

Najstarším členom skupiny Bige Holding je spoločnosť Nitrogénművek Zrt, ktorá bola založená v roku 1931. Zameriava sa na výrobu hnojív a výrobu a predaj výrobkov obsahujúcich dusík. Hlavným produktom spoločnosti je dusičnan amónny vo forme perličiek a granúl, ako aj hnojivá na báze dusičnanu amónneho, močoviny a dusičnanu vápenatého. Nová továreň spoločnosti Bige Holding Kft. je v prevádzke od marca 2004. Továreň využívajúca zhutňovaciu technológiu, vyrába spoľahlivé vysokokvalitné NPK a PK hnojivá bez chemickej reakcie a procesu sušenia v kvalite zodpovedajúcej požiadavkám zákazníka, s obsahom sekundárnych živín a mikroprvkov. Veľkosť a pevnosť granúl v takto vyrobených hnojivách zodpovedá moderným európskym požiadavkám na kvalitu. Péti Nitrokomplex Kft. už viac ako 20 rokov vyrába moderné hnojivá vysokej kvality, ktoré sa aplikujú nielen na rastliny, ale aj do pôdy. A Nádudvari Agrokémiai Kft. vyrába približne 20 druhov základných, štartovacích a doplnkových kvapalných suspenzných hnojív NPK. Okrem toho ponúka pre uvedené produkty doplnkové služby (napr. postrekovanie, skladovanie, odborné poradenstvo, atď.). Vývoz zohráva v trhovej stratégii spoločnosti Nitrogénművek Zrt. dôležitú úlohu pri predaji výrobkov. Nitrogénművek Zrt. sa usiluje svoju prítomnosť na zahraničných trhoch založiť na kvalitatívne novom základe, takže chce osloviť svojich zákazníkov prostredníctvom vlastných dcérskych spoločností a obchodných zastúpení na danom trhu. Spoločnosť v súčasnosti predáva svoje výrobky predovšetkým v susedných krajinách ako Slovinsko, Rakúsko, Taliansko, Slovensko, Srbsko, Rumunsko, Nemecko, Chorvátsko a Bulharsko.