Nechceli by ste mať väčšie výnosy a lepšie využitie živín? Ak je vaša odpoveď chceli, používajte Green Max!

2024. February 7., Wednesday

Nechceli by ste mať väčšie výnosy a lepšie využitie živín? Nechceli by ste zlepšiť ukladanie fosforu až o 20 %? Nechceli by ste súčasne dopĺňať dusík, vápnik a horčík? Nechceli by ste pridávať vápno do pôdy? Nechceli by ste zlepšovať štruktúru pôdy a zadržiavanie vody?

Ak je vaša odpoveď chceli, používajte Green Max!

Spoločnosť Nitrogénművek má viac ako 90 rokov skúseností s výrobou dusíkatých hnojív. Vyvinuli sme špeciálne hnojivo pre kyslé pôdy chudobné na vápnik a horčík, ako aj pre plodiny vyžadujúce zvýšené množstvo vápnika a horčíka! To je Green Max!

Prečo bol vývoj systému Green Max naliehavo potrebný?

Viac ako polovica ornej pôdy v našej krajine je kyslá (pH<6)! A tento stav nemôže ďalej takto pretrvávať! Príjem a využitie živín je obmedzené už pri pH nižšom ako 6. Vtedy sa zužitkuje len necelá polovica fosforu. Oplatí sa zastaviť okysľovanie pôdy? O tom niet pochýb! Okyslenie pôdy je poslednou zastávkou pred dezertifikáciou! V našej krajine je to jeden z najvýznamnejších a potenciálne najväčších plošných faktorov degradácie pôdy. Z kyslých pôd sa nielenže uskutočňuje obmedzený príjem živín, ale zhoršujúca sa štruktúra pôdy spôsobuje ťažkosti pri obrábaní a zakoreňovaní, vnútrozemskú vodu, zamokrenie, neprevzdušnenie pôdy, udusenie koreňov, zabrzdenie rastu koreňov, zníženie pôdneho života, nezdravú pôdu, nedostatok vápnika, stratu výnosu z úrody. Kyslá pôda dokáže zadržať menej vody, čo zvyšuje nepriaznivé účinky už aj tak čoraz extrémnejšej klímy. Za posledných 30 rokov sme postupne spôsobovali okysľovanie našej pôdy!

Ako sme sa sem dostali?

Hlavným dôvodom bola zlá koncepcia hnojenia v posledných desaťročiach, ktorú môžeme a aj musíme zmeniť! Zničenie kvalitnej pôdy okysľujúcimi hnojivami netrvá stáročia, ale len jedno či dve desaťročia! V záujme udržateľnej poľnohospodárskej výroby musíme zastaviť proces okysľovania, ktorý sme spôsobili používaním okysľujúcich hnojív a nepridávaním vápnika. Skutočnými vinníkmi sú hnojivá s obsahom karbamidu a dusičnanu amónneho! Ich používanie len zhoršuje stav pôdy, okysľuje ju, zle sa zužitkujú, nakoľko nie sú určené pre naše podnebné pásmo! Ich používanie počas suchého obdobia je nebezpečné! Veľká časť z nich sa vyparí, odfúkne ich vietor, dusík sa jednoducho stratí!

Chceli by ste vyššiu úrodu? Lepšie využitie živín? Chceli by ste zlepšiť ukladanie fosforu až o 20 %? Chceli by ste súčasne dopĺňať dusík, vápnik a horčík? Chceli by ste pridávať vápno do pôdy? Chceli by ste zlepšovať štruktúru pôdy a zadržiavanie vody?

Riešením je jedinečná kombinácia dusíka a pôdnych kondicionérov, prípravok Green Max!

159 kg/ha účinnej látky dusíka, 161 kg/ha účinnej látky vápnika (CaO) a 116 kg/ha účinnej látky horčíka (MgO) na tonu! Jemne mletý dolomitový prášok, obrovský reakčný povrch vďaka veľkosti častíc 40 µm!

Hnojivá s acidifikačným účinkom sa často charakterizujú ich vápnovým indexom. Podľa toho je vápnový index dusičnanu amónneho 60, karbamidu 80 až 100. Inými slovami, okysľujúci účinok 100 kg dusičnanu amónneho alebo karbamidu možno neutralizovať súčasnou aplikáciou 60 alebo 80 až 100 kg CaCO3. Vápenný index Green Max-u je -30! Na kyslých pôdach sa rovná vápenného hnojiva s účinnou látku v množstve 300 kg/ha!

Green Max sme testovali v porovnaní s karbamidom a s inhibítorovým karbamidom tak v ozimnej pšenici, ako aj v kukurici. Výsledky ukázali, že v prípade ozimnej pšenice zvýšil Green Max úrodu o 970 kg/ha v porovnaní s karbamidom a o 520 kg/ha v porovnaní s inhibítorom karbamidu. Aj vo vápennej pôde dosahoval Green Max lepšie výsledky. V tomto prípade dával Green Max o 2150 kg/ha väčšiu úrodu ako karbamid a o 1230 kg/ha väčšiu úrodu ako inhibítorový karbamid (obrázok č. 1).

Obrázok č. 1: Výnosová výhoda GreenMax-u oproti karbamidu v pšenici (t/ha)

 

Naše experimenty s kukuricou ukázali podobné výsledky. Tu zvýšil Green Max úrodu o 750 kg/ha v porovnaní s karbamidom a o 1350 kg/ha v porovnaní s inhibítorom karbamidu. Vo vápennej pôde dával Green Max o 1570 kg/ha väčšiu úrodu ako karbamid a o 1000 kg/ha väčšiu úrodu ako inhibítorový karbamid (obrázok č. 2).

To všetko dokazuje, že v kyslých pôdach sa pH približuje neutrálnemu a vo vápenných pôdach vyššie výnosy spôsobovala lepšia dodávka vápnika a horčíka, ktoré zabezpečili dodatočné výnosy z hektára pšenice 31.200,- – 129.000,- HUF/ha a kukurice 38.250,- -– 80.070,- HUF/ha v závislosti od pestovateľskej plochy.

Obrázok č. 2: Výnosová výhoda GreenMaxu oproti karbamidu v pšenici (t/ha)

Rýchle zužitkovanie! Dokonale guľovité, granulované hnojivo! Jedinečná kvalita! Obsah vápnika a horčíka pokrýva potreby každej rastlinnej kultúry, dokonca aj pri vysokých výnosoch! Okamžité a dlhodobé účinky!

Obsah materiálu pôdnych kondicionérov pochádza z domácich baní! Nejedná sa o priemyselný odpad ani vedľajší produkt z výroby! Skutočný panónsky sediment! Účinná zložka pôdneho kondicionéra Green Max je alkalická! Je veľmi vhodný pre kyslé pôdy na zvýšenie pH pôdy, čo sa prejavuje už v prvom roku aplikácie! Iné látky obsahujúce vápnik, ktoré sú neutrálne (sadra, anhydrid, anhydrit), nezlepšujú pH pôdy!

Neriskujte Zem požičanú od našich vnúčat!

Používajte Green Max!