PÉTISÓ! PRÉMIOVÁ KVALITA OD ROKU 1931 S JEDINEČNE VYSOKÝM OBSAHOM ÚČINNÝCH LÁTOK AŽ 39 %!

2024. January 19., Friday

PÉTISÓ

PRÉMIOVÁ KVALITA OD ROKU 1931 S JEDINEČNE VYSOKÝM OBSAHOM ÚČINNÝCH LÁTOK AŽ 39 %!

 

Pétisó je hnojivo pevnej konzistencie na báze liadku amónneho s vápencom (MAS, CAN), ktoré sa vyrába od roku 1931 a od ostatných hnojív sa líši tým, že namiesto vápna (CaCO3) sa do výrobku primiešava jemný práškový dolomit, teda podvojná soľ uhličitanu vápenatého (CaCO3) a uhličitanu horečnatého (MgCO3). Obsah dusíka je 27 %, avšak po zohľadnení obsahu 7 % CaO a 5 % MgO je jeho celkový obsah účinných látok až 39 %. Každá 1 tona hnojiva Pétisó obsahuje 228 kg látky na zlepšenie kvality pôdy (dolomit).

CaCO3 a MgCO3 nie sú rozpustné vo vode, ale vplyvom rôznych kyselín (kyselina uhličitá, pôdne kyseliny, koreňové kyseliny a kyselina dusičná) sa stávajú vo vode rozpustnou zlúčeninou prístupnou pre rastliny. Na zjednodušenie tohto procesu sa do hnojiva vmiešajú vo forme jemného dolomitového prášku.
Priemerná veľkosť zŕn dolomitového prášku je 40 mikrometrov. Vďaka obsahu dolomitu je hnojivo obzvlášť účinné na kyslých pôdach a obsah vápnika a horčíka zlepšuje štruktúru pôdy. Odporúča sa najmä pre plodiny vyžadujúce horčík - zemiaky, cukrová repa, bôbovité rastliny, kukurica, repka, ovos, záhradné plodiny a liečivé rastliny! Vplyvom dolomitu nachádzajúceho sa v hnojive Pétisó sa zvyšuje obsah vápnika horčíka a stabilizuje sa pH hodnota pôdy.

Kyslosť pôdy môže mať mnoho príčin: klimatické faktory, pôdotvorná hornina, topografické a hydrologické podmienky krajiny, biologické vplyvy a v neposlednom rade antropogénne vplyvy. Človek okysľuje pôdu priemyselným znečisťovaním, extrakciou vápnika plodinami, a hlavne nesprávnym a nerozumným hnojením.

Hoci bez hnojenia veľkým množstvom hnojiva nie je možné dosiahnuť veľkú úrodu, väčšina hnojív má priame alebo nepriame okysľujúce účinky. Najintenzívnejšie pôdu okysľujú dusíkaté hnojivá. Okysľujúci účinok hnojív znázorňuje tzv. index vápnika, ktorý vyjadruje, koľko kilogramov uhličitanu vápenatého je potrebných na neutralizáciu okysľujúceho účinku 100 kg hnojiva. Čím je index vápnika nižší, tým menej dané hnojivo okysľuje pôdu.

Z tabuľky je zrejmé, že dusičnan amónny šesťkrát viac okysľuje pôdu ako Pétisó (Tabuľka č. 1.). Pétisó má veľmi nízky index vápnika a jeho pravidelným používaním je možné realizovať udržateľné hnojenie dusíkom. Je výhodou, že dolomit ako jeho súčasť je v bezprostrednej blízkosti vznikajúcej koreňovej kyseliny a jeho jemné častice umožňujú rýchlu reakciu. Následkom uvedeného sa zlepšuje štruktúra pôdy, zvyšuje sa jej schopnosť poskytovať dusík a fosfor, zvyšujú sa zásoby mikroelementov a zlepšuje sa život v pôde. Takto môžeme dosiahnuť vyššiu úrodu a zlepšiť jej kvalitu. V kyslej pôde môžeme so 100 kg Pétisó dosiahnuť lepšie výsledky ako so 100 kg dusičnanu amónneho aj napriek tomu, že liadok amónny obsahuje o 7 kg viac dusíka! V dusíku Pétisó sa nachádza v rovnakom pomere dusík amónny, ktorý účinkuje pomalšie ako rýchlo-účinkujúci dusičnanový dusík, je ho preto možné aplikovať aj ako základné, štartovacie a mimokoreňové hnojivo na všetkých pôdnych typoch a vo všetkých rastlinných kultúrach.

Výroba zŕn Pétisó sa realizuje dvomi spôsobmi. Prvým je granulovanie (granulované hnojivo Pétisó) a druhým prilovanie (prilované hnojivo Pétisó). Charakteristická priemerná veľkosť častíc granulovaného hnojiva je 2,5-6,3 mm a prilovaného 0,8-4 mm. Tepelná odolnosť granulovaného hnojiva je vyššia a rozloženie zrnitosti je ideálne. Vďaka pevnosti a rozmeru častíc je hnojivo vhodné aj do modernejších rozmetadiel, ktoré majú väčší pracovný záber.

Na akej pôde by sa mal používať prípravok Pétisó?
Môže sa používať na všetkých typoch pôd ako základné, štartovacie a mimokoreňové hnojivo. Je ideálnou voľbou v kyslých oblastiach, na piesočnatých pôdach a v oblastiach chudobných na horčík, pretože nezvyšuje kyslosť pôdy, stabilizuje jej chemické zloženie a dopĺňa do nej vápnik a horčík.

Kedy sa má používať granulované hnojivo Pétisó?
Jeho pomalší príjem vody a rozpúšťanie zabezpečujú nepretržitú dodávku dusíka, pričom hnojivo má dobrý rozptylový vzor aj pri posypovej šírke väčšej ako 24 m.

Kedy sa má používať prilované hnojivo Pétisó?
Prilované hnojivo Pétisó absorbuje vodu rýchlejšie ako granulované – zo začiatku sa zhoduje s dusičnanom amónnym. Preto sa rozpúšťa rovnako účinne ako dusičnan amónny, čo z neho robí vynikajúcu voľbu pre oneskorené mimokoreňové hnojenie. Vďaka menšej veľkosti zŕn je potrebné na m2 aplikovať viac drobných častíc, čo vedie k lepšej distribúcii účinných látok a kvalitnému rozptylu až do posypovej šírky 24 m.