Genezis Trade SK-CZ s.r.o

SK-932 01 Veľký Meder Námestie Mládeže 117/27.
E-mail: nitropet@nitropet.sk
Telefon: (+421) 31-550-1763
Fax: (+421) 31-550-1330