Musíš vedieť o močovine!

2024. March 6., Wednesday

Musíš vedieť o močovine!

Bez používania dusíkatých hnojív by takmer tretina populácie sveta nemala dostatok potravy.

Niektoré typy minerálnych hnojív, ako napríklad karbamid, extrémne znečisťujú životné prostredie už aj počas ich výroby, ale obzvlášť pri ich používaní!

Môže sa zdať, že sú to najlacnejšie účinné látky, ale to je klamstvo!

Pri jarnom použití karbamidu sa pri teplote 20 stupňov už počas prvých siedmych dní môže odpariť až 50 % účinnej látky.

Vzniknuté amónne a dusičnanové ióny väčšie množstvo zrážok vylúhuje a kontaminujú podzemnú vodu.

Zvyšok sa tak stáva najdrahšou účinnou látkou, ktorá zvyšuje kyslosť pôdy a tým znižuje jej výnosnosť.

To nie je hnojivo Vašich detí a vnúčat!

Odporúčame použitie hnojiva Genezis Liadok (Pétisó) s obsahom účinných látok 39%, ktoré od roku 1931 predstavuje jedinečnú kvalitu!

Znižuje kyslosť pôdy, zvyšuje výnosnosť, zlepšuje zužitkovanie dusíka a štruktúru pôdy, výrazne zvyšuje rezistenciu rastlín voči stresu!

 

Ak si chcete napriek tomu zvoliť karbamid, spoločnosť Genezis Trade Slovakia & Czech Republic obslúži svojich partnerov do trvania skladových zásob!