Our website uses cookies. By browsing our site you agree to use the cookies.

Agree

Partnerská sieť Genezis

Sieť partnerov Genezis funguje ako sieť priamych predajcov, slúži na uspokojovanie potrieb našich partnerov a poskytuje vynikajúce služby a konkurencieschopné ceny.

Našim prvoradým cieľom je uspokojiť potreby poľnohospodárskych partnerov z pohľadu kvality na najvyššej úrovni, čo zaručujú naši odborníci, mnohoročné profesionálne skúsenosti, rozsiahle obchodné vzťahy a vynikajúca kvalita výrobkov.

Najdôležitejšou úlohou organizácie je ponúknuť hnojivá správneho typu a za správnu cenu (dusíkaté a komplexné hnojivá NPK, tuhé a kvapalné základné a doplnkové hnojivá, hnojivá pre závlahu a listové hnojivá pre mimokoreňovú výživu) v súlade s trvale udržateľným rozvojom a orientáciou na osoby, poľnohospodárov ako aj konkrétne plochy.

Partnerská sieť Genezis umožňuje koncovým používateľom v poľnohospodárstve získať priamo od našich predajcov tie druhy hnojív, ktoré potrebujú. Vďaka komplexnému sortimentu hnojív a poradenstva vám preto dokážeme pomôcť s efektívnym riadením nákladov.

Hnojivá dopravujeme k našim zákazníkom hlavne cestnou dopravou. Naše výrobky však dodávame aj pomocou železničnej a vodnej dopravy. Aj v budúcnosti chceme svoju obchodnú stratégiu zamerať na spokojnosť našich koncových používateľov a našim partnerom poskytovať plnohodnotný servis. Naše hnojivá aj naďalej ponúkame v najlepšom pomere cena/výkon a naďalej rozvíjame naše služby, aby sme zabezpečili čo najlepšie umiestnenie našich produktov na trhu.