Partnerská sieť Genezis

Sieť partnerov Genezis funguje ako sieť priamych predajcov, slúži na uspokojovanie potrieb našich partnerov a poskytuje vynikajúce služby a konkurencieschopné ceny.

Našim prvoradým cieľom je uspokojiť potreby poľnohospodárskych partnerov z pohľadu kvality na najvyššej úrovni, čo zaručujú naši odborníci, mnohoročné profesionálne skúsenosti, rozsiahle obchodné vzťahy a vynikajúca kvalita výrobkov.

Najdôležitejšou úlohou organizácie je ponúknuť hnojivá správneho typu a za správnu cenu (dusíkaté a komplexné hnojivá NPK, tuhé a kvapalné základné a doplnkové hnojivá, hnojivá pre závlahu a listové hnojivá pre mimokoreňovú výživu) v súlade s trvale udržateľným rozvojom a orientáciou na osoby, poľnohospodárov ako aj konkrétne plochy.

Partnerská sieť Genezis umožňuje koncovým používateľom v poľnohospodárstve získať priamo od našich predajcov tie druhy hnojív, ktoré potrebujú. Vďaka komplexnému sortimentu hnojív a poradenstva vám preto dokážeme pomôcť s efektívnym riadením nákladov.

Hnojivá dopravujeme k našim zákazníkom hlavne cestnou dopravou. Naše výrobky však dodávame aj pomocou železničnej a vodnej dopravy. Aj v budúcnosti chceme svoju obchodnú stratégiu zamerať na spokojnosť našich koncových používateľov a našim partnerom poskytovať plnohodnotný servis. Naše hnojivá aj naďalej ponúkame v najlepšom pomere cena/výkon a naďalej rozvíjame naše služby, aby sme zabezpečili čo najlepšie umiestnenie našich produktov na trhu.