Udržateľnosť

Systém riadenia kvality

Nitrogénművek Zrt. - sa ako jediný výrobca dusíkatých hnojív v krajine zaviazal hnojivá vyrábať kvalitne, spoľahlivo a ekologicky, aby si získal a udržal dôveru zákazníkov.  

Detailné informácie

Laboratórium na testovanie hnojív a ochranu životného prostredia

Laboratórium je schválené Národnou akreditačnou radou (Nemzeti Akkreditáló Testület - NAT) pod číslom NAT-1-1031/2012. Je akreditovaným skúšobným laboratóriom podľa MSZ EN ISO/IEC 17025.

Detailné informácie