GENEZIS PRE OLEJNATÉ RASTLINY

GENEZIS PRE OLEJNATÉ RASTLINY

Zložky

  • Dusík (N)15%
  • Oxid sírový (SO3)5%
  • Bór (B)2%

Balenie

  • Plastová fľaša10l
  • Cisterna1000l
Všeobecná charakteristika

Komplexný prípravok s vysokým obsahom účinných látok.

Odporúča sa na listové hnojenie olejnín, najmä slnečnice a repky, ako aj na doplnenie živín pre plodiny a kapustoviny náročných na dusík a bór.

Jeho obsah dusíka sa ľahko vstrebáva, má za následok okamžité využitie a obsah bóru zaisťuje správnu väzbu a obsah oleja.

Jeho použitím možno dosiahnuť výrazný prebytok výnosu a vyšší obsah oleja.

Pomáha zlepšovať prirodzenú odolnosť rastlín.

Jeho užívaním možno chorobám z nedostatku živín ľahko predchádzať alebo ich eliminovať.

Zvyšuje odolnosť rastlín voči patogénom


Odporúčané použitie

  • Návrh na použitie

    Môže sa aplikovať 2-3x počas vegetačného obdobia v koncentrácii 0,5-2%

    (aplikuje sa v dávke 4-6 l/ha).