GENEZIS PRE KUKURICU

GENEZIS PRE KUKURICU

Zložky

  • Dusík (N)15%
  • Zinok (Zn)1,7%
  • Mangán (Mn)0,3%

Balenie

  • Plastová fľaša10l
  • Cisterna1000l
Všeobecná charakteristika

Zložené roztokové hnojivo obsahujúce aktívnu zložku dusíka a chelátu zinku.

Používa sa na listové hnojenie poľných plodín, najma kukurice.

Môže sa použiť na listové hnojenie krmovín aj lahôdkovej kukurice.

Jeho obsah dusíka a zinku je vo forme, ktorú kukurica ľahko vstrebáva a zužitkuje.

Zinok je pre kukuricu dôležitým mikroelementom, jeho nedostatok spôsobuje slabý rast a zníženie úrody.

Väčšina našich pôd má prakticky vyčerpané zásoby zinku.

Jeho použitím možno dosiahnuť výrazné zvýšenie výnosu.

Neodmysliteľnou súčasťou technológie intenzívneho pestovania kukurice by malo byť dopĺňanie zinku!


Odporúčané použitie

  • Návrh na použitie

    Môže sa aplikovať 2-3x počas vegetačného obdobia v koncentrácii 0,5-2%

    (aplikuje sa v dávke 4-6 l/ha).