Genezis Liadok

Genezis Liadok

Odporúča sa pre pôdy s dostatočným obsahom vápnika. Vhodný na základné ako aj doplnkové hnojenie.

Zložky

  • Dusík (N)27%
  • Oxid vápenatý (CaO)7%
  • Oxid horečnatý (MgO)5%

Balenie

  • Polyetylénové vrece/paleta5, 10, 25kg
  • Big bag700kg
  • Voľne ložený tovar

Biztonsági adatlapok és termékspecifikációk
Vlastnosti

Obsah všetkých účinných látok: 39 %

K dispozícii v podobe perličiek a granúl. 

Výhody

Zvyšuje úrodnosť, zlepšuje kvalitu.

Zlepšuje stav rastlín, zvyšuje ich odolnosť.

Nemá okysľujúci účinok, zvyšuje hodnotu pH v pôde a úrodnosť.


Odporúčané použitie

  • kukurica, repka, zemiaky, cukrová repa, ovos, záhradné a liečivé rastliny

    Okrem dusíka je prítomný aj dolomit, ktorý znižuje kyslosť pôdy a z tohoto dôvodu je vhodný na aplikáciu v kyslých pôdach. Vápnik (horčík) vylepšuje štruktúru pôdy, ílovo-humínové komplexy ju robia drobivejšou (vďaka jej pórovitosti sa zvyšuje schopnosť zadržiavať vodu, sneh a vzduch) a zvyšuje sa jej úrodnosť. Vylepšením iónovej rovnováhy sa zlepšuje schopnosť prijímať živiny a tým sa zlepšuje aj jej využitie. Výhodné fyzikálne vlastnosti umožňujú rovnomernú aplikáciu tradičnými spôsobmi, ako aj pneumatickými rozmetadlami hnojív. Je vhodný dokonca aj na leteckú aplikáciu.