GENEZIS LIADOK+S

GENEZIS LIADOK+S

Granulované minerálne hnojivo Liadok amónny 24% N+S má rovnomernú zrnitosť, dobre sa skladuje, má dobré rozptylové vlastnosti (rozptylový obrazec, rovnomerný rozptyl aj na väčšie vzdialenosti).

Zložky

  • Dusík (N)24%
  • Oxid sírový (SO3)12%
  • Oxid vápenatý (CaO)9%

Balenie

  • Polyetylénové vrece/paleta5, 10, 25kg
  • Big bag700kg

Biztonsági adatlapok és termékspecifikációk
Vlastnosti

K dispozícii v podobe perličiek a granúl.

Výhody

Zvyšuje úrodnosť, zlepšuje kvalitu.

Zlepšuje stav rastlín, zvyšuje ich odolnosť.

Nemá okysľujúci účinok, zvyšuje hodnotu pH v pôde a úrodnosť.

Odporúčané použitie

Liadok amónny 27% N+S možno použiť pre všetky plodiny a pre všetky typy pôdy. Navyše, na pôdach s nedostatkom síry v prípade rastlín s vysokými požiadavkami na síru (napr. repka, slnečnica - potrebujú tiež veľa vápnika) ho možno využiť na skoré jarné hnojenie. V ďalšom vegetačnom období je využitie síry otázne, nakoľko sa zrážkami vsakuje do spodných vrstiev pôdy.