Dusičnan amónny Genezis

Dusičnan amónny Genezis

V dusičnane amónnom od spoločnosti Genezis je obsah pomalšie pôsobiaceho amónneho dusíka a rýchlejšie pôsobiaceho dusičnanového dusíka v rovnakom pomere a môže sa preto aplikovať na všetky typy pôd a plodín ako základné hnojivo alebo sa použiť na prihnojovanie.

Zložky

  • Dusík (N)34%

Balenie

  • Polyetylénové vrece/paleta5, 10, 25kg
  • Big bag700kg

Biztonsági adatlapok és termékspecifikációk
Vlastnosti

Vhodné pre všetky typy plodín.

Odporúčané použitie

Na pôdach s nižšou pufrovacou schopnosťou spôsobuje dočasné okyslenie. Dávka dusíkatého hnojenia zodpovedajúca rýchlosti rastu rastliny umožňuje nielen kvantitatívny a kvalitatívny rast, ale umožní aj lepšie využitie dusíka. Vzhľadom na to, že s hnojivami s vysokým obsahom dusičnanu amónneho treba nakladať ako s nebezpečnými látkami, ich obchodovanie je vo viacerých krajinách obmedzené. Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že jeho použitie bude znížené napriek skutočnosti, že je účinným zdrojom živín pri pestovaní plodín na ornej pôde ako aj v záhradníctve.

Skladovanie

Pri skladovaní dusičnanu amónneho je potrebné dbať na to, aby nebol miešaný s inými hnojivami, horľavými alebo organickými materiálmi. Skladuje sa vo vreciach chránených pred vlhkosťou a slnečným žiarením. Do vzdialenosti 5 metrov od miesta skladovania nie je povolené fajčenie a používanie otvoreného ohňa. Pozrite si pokyny na manipuláciu a skladovanie.