Spoločnosť Nitrogénművek obnovila výrobu, aby uspokojila rastúci dopyt v krátkodobom horizonte

2022. April 5., Tuesday

Spoločnosť Nitrogénművek obnovila výrobu, aby uspokojila rastúci dopyt v krátkodobom horizonte

Pétfürdő, pondelok, 4. apríla 2022

      Po mesiaci odstávky firma Nitrogénművek obnoví výrobu čpavku, aby uspokojila, silný exportný dopyt na konci sezóny.    Predaj niektorých produktov zostal v marci stabilný, takže spoločnosť bude schopná uspokojiť nové potreby obnovením výroby v rozsahu výrobných a logistických kapacít.

 Vedenie spoločnosti verí, že chýbajúce obstarávania v domácom poľnohospodárstve na poslednú chvíľu sa na trhu objavia, podobne ako v iných európskych krajinách a poľnohospodárska výkonnosť Maďarska v tomto roku nebude nižšia ako zvyčajne.

 „Obnovenie výroby sa podarilo vďaka našim skúseným kolegom a od dnešného dňa závod v Pétfürdő produkuje 4 400 ton hnojiva denne, ale letná sezóna bude mimoriadnou výzvou pre odvetvia priemysel vzhľadom na očakávané vysoké ceny energií,“ povedala Eszter Fábry, generálna riaditeľka.

Firma Nitrogénművek naďalej pozorne monitoruje nestabilné trhové prostredie, predovšetkým s cieľom zachovať prísun živín potrebných pre poľnohospodárstvo, ale je pripravená opäť znížiť alebo zastaviť výrobu ak to bude nutné.

 

O spoločnosti Nitrogénművek Zrt

               Nitrogénművek Zrt. je jedným z popredných výrobcov dusíkatých hnojív a distribútorom poľnohospodárskych surovín v strednej Európe so sídlom v Pétfürdő v Maďarsku. Nitrogénművek zastupuje výrobu hnojív v Maďarsku, ktoré je významným odvetvím v EU z hľadiska obratu a zamestnanosti, no najmä v potravinárskom priemysle. Nitrogénművek Zrt. pôsobí v odvetví vo viac ako 15 krajinách, s viac ako 700 zamestnancami s 90-ročnou históriou.